Gastles met workshops

Wat leuk en goed dat je mij in jouw klas wilt laten vertellen hoe het is om slechtziend te zijn. Wat betekent zo’n visuele beperking nou precies voor je leven en hoe ga je daar mee om?

Niet alleen mooi om door middel van een bril zelf te ervaren, maar vooral ook heel betekenisvol om een open gesprek te hebben met elkaar over je beeldvorming van mensen met een handicap. Bewustwording creëren bij kinderen zodat zij beter, opener leren omgaan met personen met een beperking en met elkaar. Door de heftige verandering in mijn leven bespreekbaar te maken, wil ik leerlingen ook laten voelen dat je oprecht kunt genieten, nadat je verdriet in welke vorm dan ook meemaakt.

Zelf heb ik als ziende mijn diploma als leerkracht basisonderwijs en docent Nederlands tweedegraads behaald. Ik heb voor alle klassen op de basisschool stagegelopen of gewerkt. Op de middelbare school heb ik in onderbouw mavo, havo en vwo lesgegeven. Daarnaast was ik ook mentrix van brugklasleerlingen. Mijn passie voor het onderwijs is dus groot.

Wat kun je verwachten in jouw klas?

De gastles is een inspirerende les van ongeveer 2 uur waarin ik de kinderen in groepjes meeneem in mijn leventje. Uiteraard stel ik me voor en vertel in het kort wat we die les gaan doen.
Vervolgens gaan de kinderen in groepjes van ongeveer 4 personen korte workshops/opdrachten met elkaar uitvoeren. Het is de bedoeling dat kinderen vooral ook gaan ervaren. Simulatiebrilletje en taststok mee naar de gang op ontdekking, ontcijferen van Braillezinnen in een leesboek, een spelletje spelen wanneer je blind bent of erachter komen hoe het oog in elkaar zit.

De leerlingen krijgen genoeg ruimte om vragen te stellen tijdens het circuit. Door mijn openheid ontstaan er tussendoor klassikale of groepsgesprekjes over alle facetten.

Deze gastles is vooral geschikt voor de leerlingen van de bovenbouw van de basisschool of onderbouw van het voortgezet onderwijs.

In de midden- of onderbouw van de basisschool ga ik met de kinderen tijdens een kringactiviteit allerlei voorwerpen belichten om zo met elkaar in gesprek te gaan over mijn handicap. De kinderen gaan zelf ervaren en deze stappen zijn uiteraard op het niveau van de kinderen. Daarna gaan de kinderen zelfstandig of in groepjes nog eens kijken wat ze nog weten van de kringactiviteit.

Deze les duurt ongeveer 1 tot 1 ½ uur.

Ook in de brugklas of tweede klas is het mooi en waardevol om te kijken naar verschillen en vooroordelen. De gastles met workshops wordt dan natuurlijk uitgebreider en ik creëer openheid om pubers in een ontdekkingsreis naar zichzelf mee te nemen. Iedereen is anders en doet ertoe.

Wanneer je het interessant vindt om mij te laten spreken in je klas op mbo of hbo, sta ik daar geheel voor open. Laten we samen brainstormen over een geschikte en passende gastles. Ook wanneer je jouw team met collega’s wil laten inspireren door mijn verhaal en bewustwording wil creëren voor het leven met een visuele beperking. Ook een lezing als inspiratie met een koppeling naar een positieve mindset of kijken naar mogelijkheden en vanuit daar succeservaringen opdoen is mogelijk. Tevens kan een onderwerp zijn hoe rouwverwerking verloopt en werkt. Geniet na verdriet!

Voel je vrij om hiervoor contact met me op te nemen, dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.