Geniet na verdriet

Oprecht genieten na verdriet is een waardevolle toevoeging in je leven. De kunst hiervan is het beseffen wat je allemaal hebt. Hoe klein ook, dat draagt bij aan je eigen geluk…

Graag deel ik met jullie hoe ik mijn leven weer opnieuw vormgegeven heb en welke positieve mindset daaraan heeft bijgedragen. Via het menu lees je meer over wie ik ben. Dat komt pas echt terug in mijn blogs over dagelijkse onderwerpen. Wil je graag weten hoe ik deze verandering als inspiratiebron voor kinderen wil laten zijn? Lees dan wat meer over de gastles met workshops. Deze les wil ik als docente graag in je klas of aan team collega’s komen geven.

Wil je samen met mij brainstormen of heb je andere vragen? Neem dan contact met me op.

Dit is Linda

Op het schoolplein sta ik te wachten tot onze zoon naar buiten gerend komt. ‘Waarom heeft die mama een stok?’ hoor ik in mijn buurt van een peuter die waarschijnlijk zijn mama vragend aankijkt voor antwoord. Ik voel de gedachten door het hoofd van zijn moeder gaan. ‘Wat ga ik precies zeggen en zou de moeder van Gijs het gehoord hebben?’ Ik draai me een beetje naar hen toe en zeg dat ik slecht zie en dat de stok me helpt om te voelen waar ik loop. En wat goed dat je dat even vraagt, vervolg ik mijn gesprekje. ‘Knap hè,’ zegt moeder nog en we worden onderbroken door de kinderen uit de klas die naar buiten komen.

Wat is AZOOR?

De Engelse afkorting AZOOR staat voor Acute Zonal Occult Outer Retinopathy.

Hoe komt dit nu tot uiting bij mij?
Wanneer ik recht vooruit kijk, dan zie ik in het midden van mijn gezichtsveld een grote ronde vlek.

Info Koninklijke Visio

Als visueel beperkte vrouw heb ik veel steun gehad van Koninklijke Visio. Zij zijn een expertisecentrum en bieden op verschillende vlakken hulp en ondersteuning als je geconfronteerd wordt met de gezondheid van je ogen. Zowel informatievoorziening als advies, hulp en begeleiding.

Gastles met workshops

Denk je ook dat een gastles over slechtziend zijn en daardoor bewustwording van mensen met een beperking een mooi onderwerp is in jouw klas of in jouw team van collega's? Met veel enthousiasme en op een positieve manier wil ik het publiek dat laten ontdekken.